DH-Air1

Chức năng: Tính sản phẩm cháy. Tức là tính các chất khí sinh ra khi đốt cháy nhiên liệu.

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn