08 Tháng bẩy 2020 Viết bởi K2_CATEGORY Đào tạo Cao học Đăng tại Đào tạo Cao học

Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học, chiều ngày 03 tháng 07 năm 2020 tại phòng S04.01 và S04.03, trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng đã diễn ra buổi họp Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ của Khoa Môi trường cho các học viên cao học khóa K36, K37, chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường theo định hướng ứng dụng.

12 Tháng bẩy 2014 Viết bởi K2_CATEGORY Đào tạo Cao học Đăng tại Đào tạo Cao học
13 Tháng bẩy 2015 Viết bởi K2_CATEGORY Đào tạo Cao học Đăng tại Đào tạo Cao học
13 Tháng bẩy 2015 Viết bởi K2_CATEGORY Đào tạo Cao học Đăng tại Đào tạo Cao học
13 Tháng bẩy 2015 Viết bởi K2_CATEGORY Đào tạo Cao học Đăng tại Đào tạo Cao học
13 Tháng bẩy 2015 Viết bởi K2_CATEGORY Đào tạo Cao học Đăng tại Đào tạo Cao học
13 Tháng bẩy 2015 Viết bởi K2_CATEGORY Đào tạo Cao học Đăng tại Đào tạo Cao học
13 Tháng bẩy 2015 Viết bởi K2_CATEGORY Đào tạo Cao học Đăng tại Đào tạo Cao học

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 02363 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn