Phòng thí nghiệm Môi trường

I. PHÒNG THÍ NGHIỆM KHOA MÔI TRƯỜNG

Cùng với quá trình hình thành và phát triển của Khoa Môi trường, Phòng thí nghiệm – Khoa Môi trường đã và đang có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Khoa Môi trường – Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng.
1. CHỨC NĂNG

- Thực hành các bài thí nghiệm cho các môn như: Môi trường đại cương, Quan trắc chất môi trường, xử lý nước cấp, nước thải đô thị và công nghiệp...

- Hỗ trợ Cán bộ, Giảng viên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

- Hỗ trợ nghiên cứu khoa học, đò án tốt nghiệp cho sinh viên
2. MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM

 hinh 5  jatest

                      Thiết bị đo nhanh U10                                                                      Thiết bị Jatest                                          

II. PHÒNG THÍ NGHIỆM - TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (EPRC)

Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ môi trường là đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng (EPRC), có tư cách pháp nhân, được thành lập theo Quyết định 3962/GD-ĐT ngày 14 tháng 10 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1. CHỨC NĂNG

- Điều tra, nghiên cứu đánh giá ô nhiễm môi trường (nước, không khí, đất...).

- Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường trong sản xuất, đời sống.

- Thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ: Thông tin, tư vấn chuyển giao công nghệ, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
2. TRANG THIẾT BỊ

EPRC có đầy đủ các thiết bị phân tích môi trường và các mô hình xử lý nước thải, khí thải... được phân chia theo các phòng chức năng

Phòng Các thiết bị lấy mẫu, đo nhanh tại hiện trường

EPRC được trang bị các thiết bị lấy mẫu, thiết bị đo nhanh các thông số nước, không khí, trầm tích, vi sinh vật hiện đại, đáp ứng được tất cả nhu cầu của công tác quan trắc, khảo sát môi trường

 thit b ly mu nc lay mau tram tich

                   Thiết bị lấy mẫu nước                                          Thiết bị lẫy mẫu đất

 may do do may do da nang

                     Thiết bị đo DO                                                      Thiết bị đo vi khí hậu đa năng

Phòng Phân tích các chỉ tiêu cơ bản

Phòng có chức năng bảo quản, xử lý và phân tích các chỉ tiêu cơ bản trong môi trường nước, không khí, trầm tích...một số thiết bị trong phòng

 nito tong  phan tich toc

               Bộ chưng cất đạm                                                                 Thiết bị phân tích TOC

Phòng phân tích kim loại nặng

Hiện nay EPRC có đầu đủ các thiết bị, máy móc để phân tích các chỉ tiêu kim loại nặng trong các môi trường nước, khí, trầm tích với hàm lượng vết

 may pha mau microwave cuc pho 797va

                       Thiết bị phá mẫu Microware                                          Máy cực phổ 797VA

 hap thu nguyen tu aas phat xa nguyen tu icp ms

                        Hệ thống hấp thụ nguyên tử AAS                                  Hệ thống phát xạ nguyên tử ICP-MS

Phòng sắc ký
Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ Môi trường có đầy đủ các thiết bị xử lý mẫu, làm giàu mẫu, thiết bị sắc ký khí, sắc ký lỏng cao áp hiện đại, phục vụ cho công tác phân tích định tính và định lượng các hợp chất vô cơ, hữu cơ ở dạng vết, đặc biệt là các độc chất như thuốc trừ sâu, PAHs, Phenol...

 sac ky khi gcms sac ky long cao ap hplc

                          Hệ thống sắc ký khí GCMS                                  Hệ thống sắc ký lỏng cao áp HPLC

Phòng Mô hình
Ngoài các thiết bị phân tích chất lượng môi trường hiện tại EPRC còn có các mô hình xử lý nước thải, khí thải ...tiên tiến đáp ứng với nhu cầu của xã hội

 mo hinh ky khi mo hinh hieu khi

                        Mô hình kỵ khí MP43                                           Mô hình hiếu khí MP45

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn