Đào tạo đại học
05 Tháng năm 2016 Viết bởi K2_CATEGORY Đào tạo đại học Đăng tại Đào tạo đại học
 1. Tiếp cận các kiến thức và kỹ năng sử dụng các thiết bị, kỹ thuật và công nghệ  hiện đại
 2. Ứng dụng các kiến thức toán học, tin học và Khoa học cơ bản vào  lĩnh vực  chuyên ngành.
 3. Phân tích, xử lý các các thông tin, dữ liệu môi trường và áp dụng các mô hình trong thực tế
 4. Quản lý môi trường các xí nghiệp, các khu công nghiệp, đô thị theo EMS, ISO...
 5. Tổ chức và làm việc hiệu quả trong một nhóm đa ngành và đa dạng về văn hoá
 6. Nhận biết và giải quyết các vấn đề công nghệ có liên quan
 7. Nhận thức về nhu cầu học tập suốt đời.
 8. Cập nhật những kiến thức mới trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình
 9. Trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp
 10. Hiểu biết xã hội, khả năng khai thác thông tin
 11. Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng phục vụ công việc chuyên môn.
 12. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp.

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn