Chiều ngày 03 tháng 02 năm 2015, Khoa Môi trường – Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Yeungnam, Hàn Quốc đã tổ chức buổi Seminar khoa học liên quan đến lĩnh vực hóa học và môi trường - tại văn phòng khoa Môi trường.
Các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, công nghệ xử lý nước thải và quản lý nguồn nước Ngày 10 tháng 12 năm 2014, Khoa Môi trường – Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng phối hợp với trường Đại học công nghệ Sydney đã tổ chức buổi tọa đàm “Các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, công nghệ xử lý nước thải và quản lý nguồn nước” tại phòng khách khu A – trường Đại học bách khoa . Tham dự buổi tọa đàm, về phía trường Đại học Bách khoa có TS. Bùi Minh Hiển –…
HỘI THẢO "Môi trường nước thành phố Đà Nẵng và cách tiếp cận mới hướng đến hệ thống tuần hoàn nước trong thế kỷ 21"
Symposium in Danang for CRESTWater Environment in Da Nang and New Approaches forward to 21st Century Type Water Cycle System

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn