Phàn mềm tiện ích
Chức năng: Khuếch tán trên mặt đất của nhiều ống khói Download here
Chức năng: Nội suy giá trị tra thủy lực
Chức năng: Vẽ đồ thị Cx khuếch tán Gauss
Chức năng: Tính chiều cao hiệu quả của ống khói
Chức năng: Tính sản phẩm cháy. Tức là tính các chất khí sinh ra khi đốt cháy nhiên liệu.
Chức năng: Tính toán mạng lưới thoát nước
Chức năng: Tính toán mạng lưới cấp nước đô thị
Chức năng: Thiết kế hệ thống cấp nước đô thị  
Do trang web phải chuyển đổi để tránh hiện tượng treo không vào được nên các phần mềm và bài viết phải làm lại từ đầu. Do đó mục này chưa có nội dung. 

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 02363 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn