Mục tiêu đào tạo & Cơ hội nghề nghiệp

Mục tiêu chung là đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, cao học chuyên sâu trong lĩnh vực Kỹ thuật Môi trường và Quản lý Tài nguyên Môi trường có phẩm chất chính trị, đạo đức sức khỏe tốt và ý thức phục vụ cộng động cao, có kiến thức và năng lực vững vàng đáp ứng yêu cầu công việc: kiểm soát ô nhiễm, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, bảo vệ sức khỏe cộng đồng hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

- Ngành CNMT thường đi sâu về mặt kỹ thuật, thiết lập dây chuyền công nghệ và tính toán thiết kế các hạng mục của công trình để giải quyết 1 vấn đề môi trường trọn vẹn nhằm giảm thiểu các tác động xấu do các nguồn ô nhiễm gây ra. Cụ thể, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức về công nghệ, kỹ thuật thông qua các biện pháp sinh-lý-hóa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm; thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải,...

- Ngành QLMT thường đi sâu về quản lý công nghệ, pháp luật môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Sinh viên sẽ nắm bắt được các quy trình công nghệ, chính sách pháp luật, các hoạch định chiến lược với kiến thức tổng hợp về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, xã hội,... để kiểm soát các vấn đề ô nhiễm môi trường đô thị và khu công nghiệp cũng như quản lý hiệu quả các dự án, đánh giá tác động môi trường để có chiến lược phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro.

Tùy theo mục tiêu đào tạo của từng chuyên ngành sinh viên có thể lựa chọn công việc phù hợp trong thực tế. Nhìn chung, sinh viên ngành Công nghệ MT và Quản lý MT đều có thể làm việc tại: Bộ, Sở TN&MT; Bộ, Sở Khoa học Công nghệ; Cảnh sát Môi trường; Cty tư vấn đầu tư và xây dựng; Cty tư vấn thiết kế; Cty môi trường đô thị; Sở Giao thông Công chính; Cty cấp nước, thoát nước đô thị; BQL khu đô thị; BQL các khu chế xuất, các KCN, các nhà máy,… hoặc tham gia giảng dạy chuyên ngành MT tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Nếu đủ điều kiện có thể mở công ty tư nhân để tư vấn thiết kế, đánh giá tác động môi trường các dự án; hợp tác với các đối tác nước ngoài để nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn