Các hướng nghiên cứu

    • Điều tra, nghiên cứu đánh giá hiện trạng Tài nguyên và Môi trường (Nước, không khí, đất, rừng, biển,…);
    • Nghiên cứu triển khai các giải pháp kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường trong sản xuất và đời sống;
    • Thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ: thông tin, tư vấn, chuyển giao công nghệ các hệ thống kiểm soát ô nhiễm; đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên ngành trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và khai thác sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên.

 

 

 

 

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn