Bộ môn Quản lý Môi trường

Thuc

Huan

Thoa

Lcuong

Khoi

An

TrCuong

Son

Quyen

MPhuong

Phong

NPAnh

Minh

Long

DPAnh

Hai

 

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn