Biểu mẫu
Dùng làm tiêu đề báo cáo (powerpoint chẳng hạn). Ấn phải chuột và chọn "Lưu hình ảnh thành...":   Kích cỡ lớn ở đây (để in poster):
     
 Lưu ý: trang bìa này là trang bìa cứng bên ngoài (in nhũ vàng). Còn trang bìa lót bên trong xem "Thuyết minh ĐATN".
* Mẫu này do Nhà trường quy định. * Lưu ý trong này có phần quy định trang bìa là dùng để làm trang bìa lót bên trong ĐATN chứ không phải trang bìa cứng đóng bên ngoài.   * Sinh viên làm ĐA môn học cũng trình bày theo mẫu này nhưng thay đổi 1 số thông tin cho phù hợp

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn