Danh bạ điện thoại khoa Môi trường

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

Khoa Môi trường

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ; Tel : 0236.3733590

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐT NR

Địa chỉ mail

ĐT Di động

1

Trần Văn

Quang

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

0903503376

2

Nguyễn Lan

Phương

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

0905160341

3

Nguyễn Đình

Huấn

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

0914151135

4

Phan Như

Thúc

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

0905551790

5

Lê Năng

Định

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

0912538884

6

Đặng Quang

Hải

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

0935130670

7

Phan Thị Kim

Thủy

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

0905716147

8

Lê Thị Thu

Hường

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

0914282847

9

Mai Thị Thùy

Dương

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

01236969274

10

Nguyễn P. Qúy

An

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

0905322226

11

Võ Diệp Ngọc

Khôi

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

0905551684

12

Lê Hoàng

Sơn   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0935426456

13

Hồ Hồng

Quyên

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

0977423246

14

Trần Minh

Phương

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

0977379705

15

Nguyễn D.Q

Chánh

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

0974858587

16

Dương Gia

Đức

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

0989221553

17

Hoàng Ngọc

Ân

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

0983468463

18

Phạm Thị Kim

Thoa

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

01225488564

19

Lê Phước

Cường

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

0935140685

20

Lê Thị Xuân

Thùy

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

0905943889

21

Trần Vũ Chi

Mai

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

0935000414

22

Phạm Đình

Long

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

0916878712

23

Hoàng

Hải

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

0905211102

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn