Thư viện
Do trang web phải chuyển đổi để tránh hiện tượng treo không vào được nên các phần mềm và bài viết phải làm lại từ đầu. Do đó mục này chưa có nội dung. 
1. Quy định số 209/QĐ- ĐHBK " Quy định về đồ án tốt nghiệp của các chương trình đào tạo trình độ đại học" ngày 06/03/2017 2. Hướng dẫn số 30/HD-ĐHBK về trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo trong các tài liệu học thuật của trường ĐHBK - ĐHĐN ngày 09/01/2017
1. Quy định về thuyết minh, khung tên bản vẽ ĐATN 2. Quy định nhãn đĩa CD 3. Quy định sản phẩm nộp DATN
Sản xuất sạch hơn
Page 2 of 2

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn