Tin tức nhà trường
Xem 1247 lần
Nằm trong chương trình hợp tác giữa Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng và Khoa sau Đại học về Nghiên cứu Môi trường Toàn cầu (GSGES), Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản, GSGES đã tổ chức “Chương trình giao lưu thanh niên Nhật Bản - Châu Á về khoa học” 
Xem 675 lần
Thành phố Đà Nẵng là một trong bốn thành phố trên thế giới được Bộ giáo dục và Nghiên cứu cộng hòa Liên bang Đức chọn lựa để triển khai Dự án “quy hoạch nhanh - quản lý cơ sở hạ tầng, môi trường và nguồn tài nguyên bền vững tại các thành phố năng động”. Dự án được tài trợ với tổng kinh phí 410.000 Euro, thời gian thực hiện từ tháng 3-2015 đến tháng 3-2019. 
Xem 936 lần
Sáng nay, ngày 13/03/2015, tại Văn phòng khoa Môi trường, trường Đại học Bách khoa đã tổ chức semina khoa học về vấn đề “Phần mềm Simba và các áp dụng trong mô hình hóa các quá trình chuyển hóa các chất ô nhiễm trong nguồn nước, hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải” do TS. Manfred Schutze, Viện nghiên cứu tự động hóa đại học Magdeburg, liên bang Đức trình bày.
Page 8 of 8

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn