Thông báo ĐATN kỳ 2, 2018-2019 (update 23.5.2019)

Thông báo của Khoa Môi trường đến SV làm ĐATN kỳ 2, 2019-2019:

1. Lưu ý Khoa yêu cầu thuyết minh đồ án: từ 50-80 trang (không kể phụ lục)

2. Dự kiến kế hoạch: Ngày nộp đồ án: ngày 6/6/2019, ngày trả: 14/6/2019, ngày bảo vệ: 18,19/6/2019

3. Lưu ý việc đánh đĩa CD khi nộp (chương 2, điều 4, QD 209/QĐ-ĐHBK ngày 6.3.2017)

4. Các biểu mẫu cập nhật tại: http://moitruong.dut.udn.vn,  Mục: Thư viện/ Biểu mẫu.

Trân trọng thông báo!

Xem 222 lần

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn