Thông báo tổ chức đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học- đợt 1 năm 2019

Phòng Đào tạo kính gửi các Đơn vị thông báo tổ chức đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh cho học viên cao học đợt 1 năm 2019:

http://ts.udn.vn/SDH/Thacsi/ThSNLNN/1233
Đại học Đà Nẵng tổ chức thi lần này là do yêu cầu của Đại học Bách khoa nhằm tạo điều kiện cho học viên. 

Kính thông báo đến các học viên đăng ký (Hạn cuối: ngày 10/01/2019).

 

Xem 184 lần

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn