Thông báo lần 1 Diễn đàn Quản lý và Công nghệ xanh IFGTM 2017

Thông báo lần 1 Diễn đàn Quản lý và Công nghệ xanh IFGTM 2017

thong bao gtm

 

Chi tiết xin xem file đính kèm: here

Trân trọng

Xem 89 lần

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn