Buổi thông tin "Chất thải nhựa trong tương lai và kinh tế tuần hoàn" với công ty DOW Chemical Vietnam

Buổi thông tin "Chất thải nhựa trong tương lai và kinh tế tuần hoàn"
Địa chỉ: Không gian sáng chế, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng.
Thời gian: 13h30 - 15h30, ngày 23/5/2018 (Thứ tư)
Đơn vị tổ chức: Công ty DOW Chemical Vietnam, Đại học Bang Arizonna Hoa Kỳ, Đại học Đà Nẵng.

Tham dự: Sinh viên, Giảng viên trường Đại học Đà Nẵng & Đội ngũ công ty Dow Việt Nam
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Liên hệ emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Chi tiết chương trình : xem file đính kèm
Xem 152 lần

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn