Thông báo về Hội thảo "Diễn đàn Quốc tế lần thứ 8 về Quản lý và công nghệ xanh 2018

Thông báo lần 1

DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ LẦN THỨC 8 VỀ QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ XANH 2018

1. Chủ đề hội thảo

Cách tiếp cận mới hướng tới sự phát triển hài hòa cho Việt Nam

2. Mục tiêu hội thải

Tạo ra diễn đàn trao đổi các vấn đề học thuật liên quan đến môi trường và phát triển bền vững, đặc biệt chú trọng vào cách tiếp cận và giải pháp mới trong bảo vệ môi trường tại Việt Nam

3. Thời gian và địa điểm

- Thời gian dự kiến: 4-5, tháng 9, 2018

- Địa điểm: Thư viện Tạ Quang Bửu, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Chi tiết xem file đính kèm.

Xem 223 lần

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn