Đánh giá và nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở do trường ĐHBK quản lý

Chiều ngày 14/12/2017, tại Văn phòng Khoa Môi trường, trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN đã diễn ra buổi báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu cấp cơ sở “Giải pháp quản lý bùn cặn từ hệ thống thoát nước đô thị - Nghiên cứu điển hình tại lưu vực Phú Lộc, thành phố Đà Nẵng” Chủnhiệm đề tài: ThS. Phan Thị Kim Thủy.

Quang cảnh tổng thể buổi báo cáo

Thành phần hội đồng đánh giá và nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở bao gồm: TS Nguyễn Đình Huấn - chủ tịch Hội đồng; TS. Lê Năng Định, TS Huỳnh Anh Hoàng - Ủy viên phản biện, ThS. Nguyễn Lan Phương - ủy viên ; KS. Tạ Minh Bảo - Ủy viên, thư ký hội đồng.

Ngoài ra tới tham dự còn có các giảng viên, cộng tác viên và sinh viên khoa môi trường có quan tâm.

TS Nguyễn Đình Huấn - chủ tịch Hội đồng thông qua quyết định hội đồng

Đề tài đã chỉ ra những tồn tại và khó khăn trong công tác thu gom và quản lý phân bùn bể phốt và bùn thải từ các trạm xử lý nước thải từ đó đưa ra các đề xuất hướng tới tận thu nguồn chất thải này tái xử dụng làm phân bón cũng như đề xuất phương án xử lý triệt để và hiệu quả hơn.

ThS Phan Thị Kim Thủy trình bày báo cáo

TS. Lê Năng Định - Ủy viên phản biện nhận xét báo cáo đề tài

TS Huỳnh Anh Hoàng - Ủy viên phản biện nhận xét báo cáo đề tài

Sau hơn 2 giờ làm việc hội đồng đánh giá kết luận đề tài đã hoàn thành đạt kết quả tốt.

(Theo Khoa Môi trường)

Xem 305 lần

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn