Sự cố

Do trang web phải chuyển đổi để tránh hiện tượng treo không vào được nên các phần mềm và bài viết phải làm lại từ đầu. Do đó mục này chưa có nội dung. 

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn