Cấp nước sinh hoạt và công nghiệp

Cấp nước sinh hoạt và công nghiệp

Giáo trình

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Cấp nước đô thị

Nguyễn Ngọc Dung

Xây dựng

2004

Mạng lưới cấp nước

Nguyễn Văn Tín

KH & KT

2001

Các bảng tính toán thuỷ lực

Nguyễn Thị Hồng

Xây dựng

2001

Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học MLCN

Nguyễn Thị Hồng

Xây dựng

2001

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn