* Quy định về ĐATN - Khoa Môi trường (update 27.01.2021)

1. Quy định về thuyết minh, khung tên bản vẽ ĐATN

2. Quy định nhãn đĩa CD

3. Quy định sản phẩm nộp DATN

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 02363 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn