* Thông báo kế hoạch dự kiến ĐATN kỳ 2, năm 2019-2020 ( update 10.04.2020)

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn