Semina khoa học công nghệ cấp khoa

Thành phần tham dự bao gồm các thành viên hội đồng khoa học của Khoa và các thầy cô giáo bộ môn Kỹ thuật môi trường và Công nghệ môi trường. Ngoài ra tới tham dự còn có các giảng viên, cộng tác viên và các khách mời có quan tâm.

3

Quang cảnh tổng thể buổi semina

1.1

TS. Lê Thị Xuân Thùy trình bày báo cáo

2

Hội đồng khoa học cấp khoa nghe trình bày báo cáo

Nghiên cứu đã đề cập 3 vấn đề chính: (1) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ ion kim loại nặng lên than hoạt tính (2) nghiên cứu khả năng thu hồi than hoạt tính trong nước bằng phương pháp tuyển nổi (3) nghiên cứu khả năng thu hồi ion kim loại nặng bằng cách thu hồi than hoạt tính đã hấp phụ ion kim loại nặng đó bằng phương pháp tuyển nổi

1

Các thành viên đặt câu hỏi, góp ý và thảo luận

Sau hơn 1 giờ thảo luận và góp ý buổi semina đã mang lại nhiều kiến thức mới và cách tiếp cận xử lý nước thải nhiễm kim loại nặng bằng phương pháp tuyển nổi có sử dụng chất tạo bọt là tinh dầu thông và axit axetic.

 Hội đồng khoa học đề nghị nghiên cứu thêm quá trình giải hấp để tái sử dụng lại các kim loại nặng có giá trị, so sánh hiệu suất khi sử dụng chất tạo bọt là tinh dầu thông và các hóa chất tuyển nổi truyền thống. Xem xét kỹ bản chất và quá trình hấp phụ, tuyển nổi để phục vụ môn học hóa học môi trường.

(Theo Khoa Môi trường)

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn