Đánh giá và nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở do trường ĐHBK quản lý

2

Quang cảnh tổng thể buổi báo cáo

Thành phần hội đồng đánh giá và nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở bao gồm: PGS.TS Trần Văn Quang chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Đình Huấn, TS Lê Năng Định Ủy viên, phản biện; ThS. Huỳnh Tấn Tiến Ủy viên, thư ký hội đồng.

3

Hội đồng đánh giá và nghiệm thu

Ngoài ra tới tham dự còn có các giảng viên, cộng tác viên và các khách mời có quan tâm.

Các đề tài đã tập trung nghiên cứu chuyên sâu để giải quyết các vấn đề nóng bỏng tại Đà Nẵng (1) nước cấp, (2) nước thải và (3) chất thải rắn. Nhìn chung các đề tài đều chỉ ra các vấn đề môi trường cấp bách tại Đà Nẵng và đưa ra các giải pháp mới và hữu ích cho thành phố Đà Nẵng.

Đề tài “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc tính toán, thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong công trình dân dụng tại Đà Nẵng” của ThS Mai Thị Thùy Dương.

6

ThS. Mai Thị Thùy Dương trình bày báo cáo

Đề tài “Nghiên cứu đánh giá đặc điểm nước thải đô thị với hệ thống thoát nước chung hướng đến quản lý nước thải bền vững tại thành phố Đà Nẵng”

4

ThS Phan Thị Kim Thủy trình bày báo cáo

Đề tài “Nghiên cứu đề xuất xử lý chất thải hữu cơ trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng theo hướng giảm thiểu phát thải khí nhà kính” của ThS Võ Diệp Ngọc Khôi

5

ThS Võ Diệp Ngọc Khôi trình bày báo cáo

Sau hơn 3 giờ thảo luận và góp ý cho các đề tài, Hội đồng nghiệm thu đánh giá các đề tài đều hoàn thành tốt và có hàm lượng học khoa học và khả năng áp dụng vào thực tiễn cao.

(Theo Khoa Môi trường)

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn