Đề tài nghiên cứu

Đề tài NCKH cấp Trường Đại học Bách khoa

 1. Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc tính toán, thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong công trình dân dụng tại TP Đà NẵngChủ nhiệm: ThS. Mai Thị Thuỳ Dương. Thời gian: 2015
 2. Nghiên cứu xử lý chất thải rắn đô thị theo hướng tái sử dụng và giảm thiểu phát thải khí nhà kínhChủ nhiệm: ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi. Thời gian: 2015
 3. Nghiên cứu đánh giá đặc điểm nước thải đô thị với hệ thống thoát nước chung hướng đến quản lý nước thải bền vững tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Kim Thuỷ. Thời gian: 2015

NĂM 2013-2014

Đề tài NCKH cấp Bộ Giáo dục & Đào tạo

 1. 1. Nghiên cứu phục hồi và bảo vệ nguồn nước hồ đô hồ thị tên địa bàn thành phố Đà Nẵng bằng các giải pháp công nghệ sinh thái. Chủ nhiệm: TS.Trần Văn Quang. Thành viên: Võ Diệp Ngọc Khôi, Phan Thị Kim Thuỷ. Mã số: B2012-ĐN01-04. Thời gian: 2012-2014
 2. 2. Nghiên cứu quá trình tích luỹ độc chất môi trường trong cộng đồng dân cư tại các khu công nghiệp miền Trung-Tây Nguyên và đề xuất giải pháp cải thiện môi trườngChủ nhiệm: TS. Lê Phước Cường. Mã số: B2014-01-16. Thành viên: TS. Lê Thị Xuân Thuỳ, ThS. Lương Văn Thọ, TS. Hoàng Hải. Thời gian: 2014 – 2016

 

Đề tài NCKH cấp Trường Đại học Bách khoa

 1. 1. Đánh giá hiện trạng thông gió tự nhiên và nghiên cứu đế xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vi khí hậu, tiết kiệm năng lượng cho nhà ống tại thành phố Đà nẵngChủ nhiệm: Hồ Hồng Quyên. Mã số: T2014-02-104. Thời gian: 2014

 

Hợp tác với doanh nghiệp và các trường đại học trong và ngoài nước

 1. 1. Dự án:"Xây dựng mô hình thủy văn và mô phỏng phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng", do Quỹ Rockefeller – Hoa Kỳ tài trợ thông qua Viện Nghiên cứu chuyển đổi Môi trường và xã hội (ISET) – Hoa Kỳ. Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Quang. Thành viên: Nguyễn Dương Quang Chánh
- Lê Hùng
- Phan Thị Kim Thủy. Thời gian: 2011 – 2013.

NĂM 2012-2013

Đề tài NCKH cấp Đại học Đà Nẵng

 1. 1. Nghiên cứu khả năng sinh khí biogas từ nước thải tinh bột sắn bằng phương pháp lên men kỵ khíChủ nhiệm: ThS. Phạm Đình Long. Mã số: Đ2013-02-62. Thời gian: 2013
 2. 2. Nghiên cứu sự tích lũy độc chất môi trường bằng phương pháp phân tích tóc người trên địa bàn huyện Hòa Vang Thành phố Đà NẵngChủ nhiệm: TS. Lê Phước Cường. Mã số: Đ2013-02-51. Thời gian: 2013
 3. 3. Nghiên cứu xử lý nước và thu hồi kim loại nặng tại hồ Nam Sân Bay, thành phố Đà Nẵng bằng phương pháp tuyển nổi sử dụng Y-polyglutamic axitChủ nhiệm: TS. Lê Thị Xuân Thuỳ. Mã số: Đ2013-02-71. Thời gian: 2013

 

Đề tài NCKH cấp Trường Đại học Bách khoa

 1. 1. Xử lý nước thải từ công đoạn đánh đông mủ cao su bằng mô hình kỵ khí và công trình đất ướt - kết hợp tận thu nguồn khí sinh học (Biogas). Chủ nhiệm: KS.Dương Gia Đức. Mã số: T2013-02-76. Thời gian: 2012
 2. 2. Nghiên cứu áp dụng các biện pháp kỹ thuật sinh thái phục hồi và duy trì chất lượng nước kết hợp với tạo cảnh quan khu vực công cộng. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Dương Quang Chánh. Mã số: T2013-02-77. Thời gian: 2012
 3. 3. Đề tài NCKH Cán bộ trẻ. Đánh giá hiện trạng sử dụng các thiết bị vệ sinh của người dân thành phố Đà Nẵng và đề xuất giải pháp sử dụng tiết kiệm nước. Chủ nhiệm: Trần Vũ Chi Mai, Mã số: T2013-02-77. Thời gian: 2013

 Đề tài NCKH hợp tác với doanh nghiệp và các trường đại học trong và ngoài nước

 1. 1. Triển khai dự án KHCN "Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xử lý nước thải từ quá trình chế biến mủ cao su kết hợp tận thu nguồn năng lượng khí sinh học phục vụ sản xuất theo cơ chế phát triển sạch (CDM)". Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Quang. Thành viên: Nguyễn Lan, Dương Việt Dũng, Dương Gia Đức, Phan Thị Kim Thuỷ, Phạm Đình Long, Hoàng Ngọc Ân. Thời gian: 2010-2012.

 

NĂM 2011-2012

Đề tài NCKH cấp Đại học Đà Nẵng

 1. 1. Nghiên cứu, phân tích chỉ số đa dạng sinh học thực vật thân gỗ - áp dụng cho khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - TP. Đà NẵngChủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thoa. Thành viên: Trịnh Ngọc Bon. Mã số: Đ2012-02-40. Thời gian: 2012

Đề tài NCKH cấp Trường Đại học Bách khoa

 1. 1. Nghiên cứu, phân tích và đánh giá đa dạng không gian thảm thực vật sử dụng công nghệ GIS.Chủ nhiệm:Phạm Thị Kim Thoa, Mã số: 2011-02-CBT 56. Thời gian: 2012
 2. 2. Nghiên cứu kiểm soát bã thải nguy hại từ quá trình chế biến quặng vàng. Chủ nhiệm: KS. Võ Diệp Ngọc Khôi. Thời gian: 2012
 3. 3. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, đề xuất các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước hồ Công Viên 29-3.Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Kim Thuỷ. Thời gian: 2012

 

Hợp tác quốc tế

 1. Dự án hợp tác nghiên cứu " Đánh giá hiện trạng vệ sinh môi trường và sự lựa chọn cho các đô thị châu Á" SaniCon-Asia project. Chủ trì: TS.Trần Văn Quang, Trường nghiên cứu môi trường toàn cầu (GSGES)
- Đại học Kyoto, Nhật Bản; Thời gian: 2009-2012

NĂM 2010-2011

Đề tài NCKH cấp Trường Đại học Bách khoa

 1. 1. Nghiên cứu hiệu quả sản xuất Biogas từ các nguồn nguyên liệu khác nhau. Chủ nhiệm: KS. Hồ Hồng Quyên. Mã số:2011-02-CBT55.  Thời gian: 2011
 2. 2. Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng tại vùng cửa sông Cầu Trắng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Ngọc Ân, Mã số: 2011-02-CBT 50. Thời gian: 2011
 3. 3. Đánh giá hiệu quả việc kết hợp tận dụng thức ăn và Áp dụng mô hình biogas đối với chăn nuôi lợn ở xã Hóa Tiến, Hòa Vang, thành phố Đà NẵngChủ nhiệm: KS. Trần Thị Minh Phương. Mã số: 2011-02-CBT 44.  Thời gian: 2011
 4. 4. Tính toán lan truyền các chất ô nhiễm trong dòng chảy cửa sông khu vực Miền trung. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Dương Quang Chánh. Mã số: 2011-02-CBT 51. Thời gian: 2011
 5. 5. Xác định tốc độ phân hủy các chất ô nhiễm trong nước thải ngành công nghiệp sơ chế cao su bằng mô hình vật lýChủ nhiệm: KS. Dương Gia Đức.Mã số: 2011-02-CBT 45. Thời gian: 2011
 6. 6. Sử dụng bê tông rỗng chế tạo từ vật phế liệu công nghiệp vào việc lọc phốt pho trong nước thải. Chủ nhiệm: KS. Trần Đình Phong, Mã số: T2001-02-CBT53. Thời gian: 2011
 7. 7. Nghiên cứu phương pháp xử lý nước thải chứa các sản phẩm của dầu. Chủ nhiệm: ThS. Đào Viết Văn. Mã số: T2011-02-CBT54. Thời gian: 2011

 Hợp tác quốc tế

 1. Hội thảo quốc tế “Quản lý và công nghệ xanh”Chủ trì: TS. Trần Văn Quang. Thành viên: Phan Thị Kim Thủy, Võ Diệp Ngọc Khôi, Hoàng Ngọc Ân, Dương Gia Đức. Thời gian: 2011
 2. Hội thảo chuyên đề " Kinh nghiệm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại Nhật Bản"- Trường nghiên cứu môi trường toàn cầu (GSGES)
- Đại học Kyoto, Nhật Bản; Chủ trì: TS Trần Văn Quang. Thời gian: 2011
 3. Hội thảo chuyên đề “Công nghệ xử lý nước thải kỵ khí tại Nhật Bản”. Công ty TNHH Kubota, Nhật Bản. Chủ trì: TS Trần Văn Quang. Thời gian: 2011
 4. Hội thảo quốc tế “Hệ thống xử lý nước thải chi phi thấp”. - Công ty TNHH MetaWater 
- Đại học Kitakyushu, Nhật Bản.Chủ trì: TS Trần Văn Quang. Thời gian: 2011

NĂM 2009-2010

Đề tài NCKH cấp Trường Đại học Bách khoa

 1. Nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế thải thủy hải sản. Chủ nhiệm: KS. Mai Thị Thuỳ Dương. Mã số: 2010-02-105. Thời gian: 2010
 2. Nghiên cứu khả năng ứng dụng dung dịch điện hoạt hóa Anolite để vệ sinh chuồng trại nhằm bảo vệ môi trườngChủ nhiệm: ThS. Trần Phước Cường. Mã số: 2010-02-107. Thời gian: 2010
 3. Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến xuất khẩu thủy sản Thọ Quang. Chủ nhiệm: KS. Lê Hoàng Sơn.Mã số: 2010-02-CBT 21. Thời gian: 2010
 4. Nghiên cứu xác định cường độ mưa phục vụ thiết kế hệ thống thoát nước mưa tại Thành phố Đà NẵngChủ nhiệm:ThS. Nguyễn Lan Phương. Mã số: 2011-02-13. Thời gian: 2010

 

Hợp tác với doanh nghiệp và các trường đại học trong và ngoài nước

 1. Tổ chức khảo sát "hiện trạng vệ sinh môi trường tại Thành phố Đà Nẵng"- Đại học Kitakyushu, Nhật Bản. Chủ trì: TS. Trần Văn Quang. Thời gian: 2010-2011
 2. Dự án " Xây dựng năng lực cho các trường học về quản lý rủi ro do thiên tai dựa vào cộng đồng tại Miền Trung Việt Nam".-  SEED Asia, Nhật Bản
- Sở Giáo dục Đào tạo, Tp.Đà Nẵng. Chủ trì: TS. Trần Văn Quang. Thời gian: 2010-2011

NĂM 2008-2009

Đề tài NCKH cấp Bộ Giáo dục & Đào tạo

 1. Nghiên cứu kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm hồ đô thị bằng các mô hình đất ướt. Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Quang.Mã số: B2009-ĐN 02-47. Thời gian: 2009-2010

 

Hợp tác quốc tế

 1. Dự án: "Xây dựng mô hình thủy văn có xem xét đến các yếu tố biến đổi khí hậu nhằm phục vụ công tác quy hoạch đô thị thành phố Đà Nẵng" Thuộc chương trình: mạng lưới các đô thị Châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Chủ trì: TS. Trần Văn Quang. Thành viên: Nguyễn Dương Quang Chánh, Lê Hùng, Phan Thị Kim Thủy. Thời gian: 2009-2013
 2. Hội thảo chuyên đề "Áp dụng phương pháp KJ trong quản lý thoát nước và vệ sinh môi trường Tp.Đà Nẵng". Chủ trì:TS. Trần Văn Quang, Trường nghiên cứu môi trường toàn cầu (GSGES)
- Đại học Kyoto, Nhật Bản. Thời gian: 2009-2010
 3. Dự án nghiên cứu "Sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn nước". Chủ trì: TS. Trần Văn Quang, Trường nghiên cứu môi trường toàn cầu (GSGES)
- Đại học Kyoto, Nhật Bản. Thời gian: 2009-2010
 4. Dự án " Xây dựng năng lực cho các trường học về quản lý rủi ro do thiên tai dựa vào cộng đồng tại Miền Trung Việt Nam"Chủ trì: TS. Trần Văn Quang, SEED Asia, Nhật Bản
- Sở Giáo dục Đào tạo, Tp.Đà Nẵng. Thời gian: 2009-2010

NĂM 2007-2008

Hợp tác trong nước

1. Hội thảo “Công viên sinh thái”, phối hợp với Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường, Thành phố Đà nẵng. Năm 2008

Hợp tác quốc tế

2. Tổ chức hội thảo: “Sự tham gia của cộng đồng để bảo vệ nguồn nước: vai trò của công nghệ sinh thái trong việc giảm thiểu ô nhiễm”. Đồng tổ chức cùng Trường Môi trường toàn cầu, Đại học Kyoto, Nhật Bản. Đồng chủ trì: TS. Trần Văn Quang. Năm 2007

 Dự án hợp tác nghiên cứu “Đánh giá hiện trạng vệ sinh môi trường và sự lựa chọn cho các đô thị châu Á”. Sani-Con, Asia Project. Năm 2007

 

 

 

 

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn