HỘI THẢO "Môi trường nước thành phố Đà Nẵng và cách tiếp cận mới hướng đến hệ thống tuần hoàn nước trong thế kỷ 21"

Symposium in Danang for CREST
Water Environment in Da Nang and New Approaches forward to 21st Century Type Water Cycle System

 

 

 

Trong chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng và Trường Nghiên cứu Môi trường toàn cầu (GSGES) - Đại học Kyoto, Nhật Bản trong lĩnh vực bảo vệ nguồn nước, với mong muốn giới thiệu cách tiếp cận mới trong việc khai thác và sử dụng nước trong thế kỷ 21 nhằm đảm bảo nhu cầu dùng nước trong tương lai cũng như phát triển hệ thống xử lý nước theo các công nghệ mới, đồng thời trao đổi và thảo luận khả năng áp dụng cho Thành phố Đà Nẵnghai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức diễn đàn quốc tế về chuyên đề “Môi trường nước thành phố Đà Nẵng và cách tiếp cận mới hướng đến hệ thống tuần hoàn nước trong thế kỷ 21”.

Thời gian: 01 ngày, Thứ Sáu, ngày 14/11/2014

Địa điểm: Phòng họp Khu A, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

 

 

 

Xem 815 lần

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn