Phân công nhiệm vụ

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

CỦA KHOA MÔI TRƯỜNG,  NHIỆM KỲ 2014 – 2019

1. Trưởng khoa: PGS.TS. Trần Văn Quang

Quản lý chung các hoạt động của Khoa: Công tác quy hoạch phát triển; Công tác quản lý nhân sự, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ; Công tác đào tạo Thạc sỹ; Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Quan hệ với các đơn vị trong và ngoài nước; Công tác thi đua khen thưởng; Quản lý trang thiết bị và cơ sở vật chất.

2. Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Đình Huấn

Công tác đào tạo Đại học; Quan hệ với các đối tác doanh nghiệp trong nước; Công tác sinh viên và giáo viên chủ nhiệm; Quản lý trang web của Khoa.

3. Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Môi trường: TS. Lê Năng Định

Quản lý Bộ môn Kỹ thuật Môi trường; Phân công cán bộ trong bộ môn hướng dẫn cho các cán bộ trẻ trong thời gian tập sự; Ký tên vào bảng điểm các môn học thuộc bộ môn phụ trách; Phân công cán bộ thực hiện một số nhiệm vụ trong bộ môn; Quản lý cơ sở vật chất của bộ môn; Công tác kiểm định chất lượng.

4. Trưởng Bộ môn Quản lý tài nguyên & Môi trường: TS. Phan Như Thúc

Quản lý Bộ môn Quản lý tài nguyên & Môi trường; Phân công cán bộ trong bộ môn hướng dẫn cho các cán bộ trẻ trong thời gian tập sự; Ký tên vào bảng điểm các môn học thuộc bộ môn phụ trách; Phân công cán bộ thực hiện một số nhiệm vụ trong bộ môn; Quản lý cơ sở vật chất của bộ môn; Công tác kiểm định chất lượng.

5. Giáo vụ Khoa: TS. Lê năng Định

Quản lý điểm của sinh viên; Đối chiếu điểm với Phòng Đào tạo; Hỗ trợ tư vấn cho sinh viên; Theo dõi hoạt động chủ nhiệm lớp; Kiểm tra và giám sát việc thực hiện khối lượng giảng dạy, thực hành, thực tập, thí nghiệm trong từng năm học của Khoa; Lập lịch thi, bảo vệ đồ án, thực tập, thí nghiệm tại Khoa; Quản lý và đề nghị cấp học bổng cho sinh viên.

6. Văn thư: KS. Lê Thị Thu Hường

Công tác văn thư; Hỗ trợ công tác giáo vụ; Hỗ trợ công tác Đảng và Công đoàn; Quản lý công văn đến, đi; Lưu trữ công văn; Trực điện thoại; Chịu trách nhiệm nhận, chuyển tải thông tin liên quan từ trường và các đơn vị liên quan đến CBVC trong Khoa; Lập kế hoạch và mua sắm văn phòng phẩm theo qui định chung của trường; Tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

7. Cán bộ hướng dẫn thí nghiệm:

Hướng dẫn thí nghiệm; hướng dẫn thực tập và bảo vệ thực tập;  lưu trữ bài thực hành; Bảo quản, đề xuất sửa chữa và vật tư thí nghiệm.

 
Đang có 6 khách và không thành viên đang online

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn