Trong chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ Môi trường (EPRC) – Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng và Trường Nghiên cứu Môi trường toàn cầu (GSGES) – Đại học Kyoto

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn