Đề tài cao học K27

Viết bởi 
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
STT HỌC VIÊN TÊN ĐỀ TÀI
 1 Phạm Đức Anh Nghiên cứu hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm bằng loài vọp sông (Geloina Coaxans) tại các ao tôm ở Cẩm Châu - Hội An
2 Phạm Thị Ngọc Diệu Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của TP Đà Nẵng đến 2030
3 Đặng Thị Đoan Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp kỹ thuật giảm phát thải khí nhà kính từ các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"
4 Dương Gia Đức Nghiên cứu xử lý bùn cặn từ trạm xử lý nước thải đô thị bằng quá trình phân huỷ kỵ khí kết hợp thu hồi Biogas
5 Phạm Ngọc Huyền Đánh giá hiện trạng và ứng dụng công nghệ GIS trong công tác quản lý công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình
6 Phan Thị Kim Ngà Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước sông Cu Đê phục vụ cho nhà máy cấp nước Hòa Liên
7 Nguyễn Thị Thanh Trà Đánh giá hiện trạng môi trường tại khu vực khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang - Đà Nẵng và đề xuất biện pháp quản lý sức khỏe môi trường
8 Nguyễn Thị Cẩm Tú Khảo sát thực trạng và nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Núi Thành – tỉnh Quảng Nam
9 Phạm Thị Nhã Yên Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững cho làng nghề gốm Thanh Hà, TP. Hội An, Tỉnh Quảng Nam
Xem 1612 lần Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %12 %209 %2015 %04:%Aug

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn