Đề tài cao học K25

Viết bởi 
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

ĐỢT 1

STT HỌC VIÊN TÊN ĐỀ TÀI
   1 Nguyễn Thị Hà An Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn nguy hại tại khu công nghiệp Hòa Khánh - Thành phố Đà Nẵng và đề xuất biện pháp kỹ thuật để hoàn thiện công nghệ xử lý chất thải nguy hại bằng phương pháp chôn lấp
2 Nguyễn Dương Quang Chánh Áp dụng mô hình MIKE trong mô phỏng chất lượng nước vùng hạ lưu Vu Gia- Hàn, thành phố Đà Nẵng
3 Nguyễn Hoàng Dung Nghiên cứu đánh giá hiện trạng quản lý nước thải công nghiệp tại thành phố Đà Nẵng và đề xuất giải pháp kiểm soát
4 Phạm Quốc Khánh Khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường ven bờ đảo Cù Lao Chàm, Quảng Nam
5 Mai Quang Kiệt Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trong khai thác khoáng sản tại mỏ đá Bình Đê, tỉnh Bình Định
6 Lê Nữ Hồng Phúc Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất mô hình phát triển bền vững cho trang trại chăn nuôi vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
7 Vương Công Quý Đánh giá hiện trạng ô nhiễm chất lượng nước từ các khách sạn vừa và nhỏ ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng và đề xuất giải pháp
8 Nguyễn Thành Trung Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp lọc từ tính để tách kim loại nặng trong nước
9 Huỳnh Thị Yên Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nước thải KCN Bắc Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

ĐỢT 2

STT HỌC VIÊN TÊN ĐỀ TÀI
1 Võ Diệp Ngọc Khôi Nghiên cứu tính toán phát thải khí Methane từ Bãi chôn lấp chất thải rắn Khánh Sơn, Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030
2 Phạm Thị Minh Nguyệt Xác định hệ số phát thải cacbon trong ngành sản xuất thép trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
3 Nguyễn Thị Kiều Oanh Khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp môi trường nước biển ven bờ khu vực Bàn Than, Núi Thành, Quảng Nam
4 Nguyễn Thị Thân Quí Đánh giá hiện trạng và mô phỏng chất lượng nước sông Bàn Thạch, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
5 Lê Hoàng Sơn Nghiên cứu tính toán cân bằng cacbon và xác định hệ số phát thải CO2 cho nhà giấy Tân Long, Thành phố Đà Nẵng
Xem 1767 lần Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %12 %209 %2015 %04:%Aug

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn