Đề tài cao học K23

Viết bởi 
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
STT HỌC VIÊN TÊN ĐỀ TÀI
1 Nguyễn Thị Vân Dung Khảo sát thực trạng quản lý chất thải rắn công nghiệp tại thành phố Đà Nẵng và nghiên cứu giải pháp kiểm soát bằng công cụ kinh tế.
2 Hồ Thị Xuân Duyên Nghiên cứu cải tiến cấu tạo để nâng cao hiệu quả rửa bể lọc vật liệu lọc nổi.
3 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý bền vững cho rừng dừa nước ở xã Cẩm Thanh - Thành phố Hội An.
4 Kiều Thị Kính Khảo sát đánh giá hiện trạng và đề xuất mô hình quản lý chất lượng nguồn nước tại khu vực âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.
5 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nghiên cứu áp dụng “Hướng dẫn kỹ thuật quy hoạch quản lý chất thải rắn đô thị” để phục vụ công tác lập quy hoạch quản lý chất thải rắn cho Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
6 Huỳnh Thị Phúc Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7 Nguyễn Thanh Sơn Ứng dụng GIS và phần mềm MIKE để đánh giá hiện trạng và dự báo chất lượng nước lưu vực sông Đế Võng-Cổ Cò, thuộc thành phố Hội An
8 Phạm Văn Thọ Nghiên cứu thực nghiệm tách dầu mỡ và chất rắn lơ lửng trong nước thải chế biến thuỷ sản Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Thọ Quang bằng phương pháp tuyển nổi.
Xem 1749 lần Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %12 %210 %2015 %04:%Aug

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn