Đề tài cao học K21

Viết bởi 
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
STT HỌC VIÊN TÊN ĐỀ TÀI
1 Huỳnh Minh Hiền “Nghiên cứu khả năng thu hồi nguồn năng lượng khí sinh học từ quá trình xử lý nước thải chế biến mủ cao su thiên nhiên”
2 Phạm Đình Long “Tiềm năng thu hồi, sử dụng khí sinh học theo cơ chế phát triển sạch (CDM) - Nghiên cứu áp dụng cho các nhà máy chế biến tinh bột sắn khu vực Miền trung”
3 Phan Thị Kim Thủy “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, đề xuất các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước hồ Công Viên 29-3, Đà Nẵng”
4 Trần Văn Tuân “Hiện trạng quản lý nước thải tại các nhà máy tuyển luyện vàng – Nghiên cứu, đề xuất cho nhà máy Đaksa, tỉnh Quảng Nam”
5 Lữ Văn Thịnh “Giải pháp quản lý chất thải rắn theo mô hình 3R trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng”
6 Lý Thị Thanh Thủy “Nghiên cứu tác động và đề xuất một số giải pháp thích ứng với BĐKH cho TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam”
7 Nguyễn Hồng Vy “Đề xuất các giải pháp thoát nước bền vững cho Thành phố Đà Nẵng - Nghiên cứu áp dụng cho lưu vực Thach Gián – Vĩnh Trung – Đà Nẵng”
8 Nguyễn Thị Khánh Ly “Đề xuất mô hình tổ chức thoát nước và xử lý nước thải các đô thị duyên hải Nam Trung Bộ; nghiên cứu áp dụng cho thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam”
9 Nguyễn Thị Yên Phương “Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí tại công ty cổ phần Thép Đà Nẵng – KCN Liên Chiểu – Đà Nẵng”
10 Trần Thị Kiều Ngân “Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lí chất thải rắn nylon tại thành phố Đà Nẵng”
Xem 1527 lần Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %12 %210 %2015 %04:%Aug
Cùng chủ đề này Đề tài cao học K22 »

Khoa Môi trường - Đại học Bách khoa - ĐHĐN

54  Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Tel: 05113 733 590; Email: k.moitruong @ dut.udn.vn